Skip to content

Tepelné ošetření IPPC-ISPM 15

Firma BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o. je vlastníkem certifikátu, opravňujícího k tepelnému ošetření dřevěného materiálu, vydaného ÚKZÚZ.
V současné době vlastníme dvě sušící komory.

V rámci Mezinárodní konvence ochrany rostlin při FAO byl přijat Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 (standard ISPM 15). Zde jsou postupy při výrobě, metody a požadavky o regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu, aby bylo sníženo riziko zavlečení a šíření karanténních škodlivých organismů. Schválená fytosanitární opatření, která významně snižují riziko zavlečení a šíření škodlivých organismů dřevěným obalovým materiálem, spočívají v použití odkorněného dřeva (se stanovenou tolerancí zbytků kůry) a použití schváleného ošetření.

Použití odkorněného dřeva

Bez ohledu na typ použitého ošetření musí být dřevěný obalový materiál vyroben z odkorněného dřeva.

Podle standardu může zůstat jakékoliv množství vizuálně oddělených a jasně zřetelných malých kousků kůry, pokud jsou:

  • užší než 3 cm (bez ohledu na délku) nebo
  • širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného kousku kůry menšího než 50 cm2.

Jelikož je odkornění bráno již automaticky, tak se na nových značkách nezobrazuje již kód DB (debarked) nebo-li v češtině odkornění.

 

Tepelné ošetření (HT)

Zkratka HT znamená heat treatment nebo-li v překladu tepelné ošetření. Dřevěný obalový materiál musí být zahřát podle zvláštního technologického postupu vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby ohřevu, při němž se dosáhne minimální teploty 56 °C při minimální době trvání 30 minut dosažených nepřetržitě v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra). Tato kombinace byla prokázána jako smrtící pro většinu škodlivých organismů a toto ošetření je zároveň ekonomicky přijatelné.

Značka a její použití

Značka udává, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s tímto standardem a zahrnuje následující požadované součásti:

  • symbol
  • kód země (XX)
  • kód výrobce/poskytovatele ošetření (000)
  • kód ošetření pomocí vhodné zkratky (HT nebo MB) (YY)

Pozn.: Ošetření methylbromidem – MB je v ČR zakázáno. Jedná se o tzv. fumigaci nebo-li ošetření chemickým prostředkem v plynné podobě.

(IPPC = International Plant Protection Convention, což je Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin)

Umělé vysušení ( KD )

Jedná se o proces, při kterém se dřevo suší v uzavřené komoře s využitím řízené teploty anebo vlhkosti k docílení požadované vlhkosti dřeva. Tímto způsobem dochází k odstranění přebytečné vlhkosti-vody ze dřeva. Snižuje se hmotnost dřeva, zlepšuje se jeho obrobitelnost, snižuje se sklon k sesychání. Současně se nízkou vlhkosti chrání dřevo před růstem dřevokazných hub a plísní. Umělé sušení je časově náročnější a nákladnější než IPPC tepelné ošetření dle ISPM 15. Sušení trvá několik dní v závislosti na požadovaném % vlhkosti.

Tepelné ošetření IPPC není to samé co umělé vysušení na požadovanou vlhkost. Při ošetření dle ISPM 15 nedochází k takové ztrátě vlhkosti.

V prosinci roku 2017 došlo k novelizaci zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona (č. 299/2017 Sb.) nabyla účinnosti 1. 12. 2017, a přinesla některé výrazné změny i na úseku registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (dále „sušárny“) a výrobců dřevěného obalového materiálu. Zásadní změnou, která má přímý vliv na činnost registrovaných subjektů je, že platnost všech osvědčení, která byla vydána dříve ještě Státní rostlinolékařskou správou nebo ÚKZÚZ v termínech do 30.11.2017, byla ukončena 31.12.2018 (konec přechodného období) !!!

Platnost certifikátu je nově pouze na 2 roky.

Některé původní certifikáty měly neomezenou platnost.

Varujeme proto před neplatnými (falešnými) certifikáty,

díky kterým se může vývozce mimo EU dostat do velkých problémů

v případě zavlečení živých škodlivých organizmů.

Odkazy:

Oficiální stránky ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/

FAO ISPM 15 2009

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/legislativa/ispm/ispm-15.html


Průvodce implementací ISPM 15 a dovozními požadavky některých zemí

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/dreveny-obalovy-material/informace-k-susarnam/pruvodce-implementaci-IPSM15.html


Fytokaranténní požadavky na dřevěný obalový materiál

http://eagri.cz/public/web/file/450005/obalovy_material2.pdf


Často kladené otázky – ISPM 15, dřevěné obaly

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/vase-dotazy/casto-kladene-otazky/dreveny-obalovy-material/